شرکت مسافربری بابک سفر


 

موسسین این صنعت حسین زمردی - حمید رامهران  از سال 1355 با سرویس دهی مدارس و کارخانجات و همچنین با نام بابی تور سابق فعالیت خود را آغاز نمودند. که بعد از آن با تصمیم گیری منجر به ثبت شرکت در تاریخ 74/08/05 با مدیریت حمید رامهران و رئیس هیت مدیره حسین زمردی با نام شرکت مسافربری بابک سفر در اداره ثبت شرکتها به شماره ثبت 115206 به ثبت رسید.
همچنین زمینه فعالیت آن در صنعت حمل و نقل درون شهری و برون شهری و مسافرتهای دسته جمعی می باشد . وبا دریافت مجوز از اتحادیه مسافربری فعالیت خود را به صورت رسمی ادامه می دهد .
شرکت بابک سفر در سالهای متمادی فعالیت خود را سعی در هرچه بهترخدمات رساندن امور محوله از جانب شرکتها – موسسات - بیمارستانها – و شرکتهای دولتی و خصوصی نموده است و با بکار گرفتن نیروی متخصص در امور انجام سرویسها توانسته نام درخشانی در صنعت حمل ونقل از خود بجا بگذارد .
بطوریکه توانسته با دریافت لوح تقدیر از جانب ارگانهای دولتی و خصوصی نام خود را در این صنعت در ردیف درجه یک اتحادیه صنف مسافربری به ثبت برساند.

 

 

در یک نگاه

  • موسسین حسین زمردی - حمید رامهران
  • شروع به فعالیت از سال 1355
  • نام سابق بابی تور
  • تاریخ ثبت 1374/08/5  - شماره ثبت 115206
  • عضو رسمی اتحادیه مسافربری استان تهران
  • پرسنل مجرب و متعهد
  • دریافت لوح تقدیر متعدد کاری
  • حسین زمردی مدیر عامل