این شرکت با افتخار اعلام می نماید در امر سرویس دهی و سرویس بری سازمان ها و ارگان های مختلف ، به بهتربن نحو ممکن وظابف خود را انجام داده لذا در رابطه با این موضوع از سازمان های طرف قرارداد خود مفنخر به کسب لوح تقدیر در رابطه با حسن انجام کار شده است.